Tư bản ứng trước là gì

Thí dụ một ngày làm việc 8g ,TGLD CT = 2g,TGLD TD = 6g.Bạn đã xem: Tư bản ứng trước là gì Nếu tăng tốc độ lao rượu cồn lên 1/2 tức là tín đồ người công nhân vẫn thực hiện 8g dẫu vậy thực tế họ đã làm:

8+4 = 12g. Trong lúc ấy THLD CT vẫn là 2g yêu cầu TGLD TD tăng 6g->10g ( 12-2). Lúc tăng năng suất: Lúc năng suất lao hễ tăng thì coi nhỏng fan lao rượu cồn bỏ ít chi phí hơn nhằm trang trải cuộc sống cùng như thế tiền lao động rượu cồn thực tiễn rẻ hơn ( v giảm)

Ví dụ:

– giá cả vừa phải về tứ bản không bao giờ thay đổi cho 1 đơn vị chức năng mặt hàng hoá trong một ngành là 90 đô la, chi phí tứ bạn dạng khả phát triển thành là 10 đô la, m’ = 200%.

Bạn đang xem: Tư bản ứng trước là gì

– Sau lúc áp dụng nghệ thuật new, năng suất lao động sống trong nhà máy của nhà bốn bạn dạng kia tăng thêm 2 lần. Số lượng sản phẩm hoá cấp dưỡng cũng tăng thêm tương xứng. – Tỷ suất giá trị thặng dư biến hóa ra sao vào xí nghiệp của nhà tư phiên bản kia đối với tỷ suất giá trị thặng dư mức độ vừa phải của ngành.

Hướng dẫn: c = 90. v = 10. m’=200%. =>m = m’. c = 20. – Do tăng năng suất đề xuất đời sống lao hễ của người công nhân tăng gấp đôi ↔ Thời gian lao động rất cần thiết giảm 2 lần. – Lúc đó v = 10/2 = 5 – Do ngày công ko đổi khác ( m+v = const ) nên những lúc v giảm xuống còn 5 $ thì m tăng lên 25 $ → m’ (sau khi tăng năng suất) = m/v = 25/5 .100% = 500%

các bài luyện tập kế toán thù kinh tế thiết yếu trị

Câu 1/ Trong 8 giờ cấp dưỡng 16 thành phầm, đề ra trong ngày cùng gt, từng thành phầm là từng nào nếu a/ Năng suất tạo thêm 2 lần b/ cường độ lao động tạo thêm 1,5 lần

Câu 2/ Tổng quý giá sản phẩm & hàng hóa vào lưu thông là 1đôi mươi tỷ VNĐ, trong những số ấy tổng túi tiền hàng hóa phân phối Chịu đựng là 12 tỷ, tổng thể tiền khấu trừ lẫn nhau là đôi mươi tỷ, chu kỳ vận chuyển trong thời điểm của đơn vị chức năng chi phí tệ là đôi mươi vòng, số chi phí trong lưu giữ thông là 16 nghìn tỷ.

Có thể xóa bỏ quá trình lạm phát kinh tế hay là không nếu bên nước xây dừng tiền bạc bắt đầu và tiền của new thay chi phí giá cũ theo Tỷ Lệ 1/1000

Câu 3/ Trong quá trình cung cấp sản phẩm hao mòn sản phẩm à máy móc là 100.000 USD, ngân sách vật liệu và vật liệu là 300.000 USD, hãy viết chi phí quý hiếm khả trở nên của thành phầm một triệu USD cùng chuyên môn bóc lột 200%

Câu 4/ một trăm công nhân làm mướn cấp dưỡng 1 mon 12500 sản phẩm, ngân sách giá trị không bao giờ thay đổi 250.000 USD, quý hiếm mức độ lao cồn từng tháng của công nhân là m’ = 300%.

Hãy khẳng định quý giá 1 đơn vị thành phầm với kết cấu của nó.

Câu 5/ Tư phiên bản đầu tư 900.000 USD trong các số ấy quăng quật dư bản cấp dưỡng 170.000 USD, số người công nhân làm mướn đắm say vào chế tạo là 400 bạn, hãy khẳng định cân nặng new vày một người công nhân tạo ra, hiểu được tỷ xuất giá trị thặng dư là 200%.

Câu 6/

Tư bản ứng ra là 100.000 USD trong những số đó 70.000 USD ném ra cài máy móc thứ, 200 ngàn quăng quật nguyên liệu, hãy xác định tín đồ lao rượu cồn để phân phối ra trọng lượng cực hiếm thặng dư nhỏng cũ, đã giảm xuống bai nhiêu % nếu như tiền lương của người công nhân ko thay đổi, m’ tăng lên 2một nửa.

Cách giải

1) a) NS tăng 2 lần. => Tổng giá bán trị: 80 $. => Tổng sl sp: 32. => cực hiếm 1 sp: 80/32= 2,5$.

b) => Tổng số lượng sản phẩm: 24. => Tổng giá trị: 120$. =>quý hiếm 1 sản phẩm: 120/24=5$.

2) T = (1đôi mươi tỷ – 10 tỷ – đôi mươi tỷ + 70 tỷ)/trăng tròn = 8 tỷ. mà T’= 16000 tỷ. => đổi tiền T”= T’/1000 = 16 tỷ. T”>T: vẫn lạm phát.

3) c=100000+300000 = 400000 $. m’=m/v * 100% => m=m’v / 100%.

W=c + v + m = c + v + m’ v /100% 1 triệu = 400000 + v + 2 v => v=200000$

4)

V= 100 x 250 = 25 000 $ M=m’/100% * V = 75000 $ W=(C + V + M) / 12500 = 28 $

W= C/12500 + V/12500 + M/12500 = 20c + 2 v + 6m

5) C=780000$ V=900000-780000=12000$ v= 120000/400 =300$

m’=m/v * 100% => m = 600$

Giá trị tạo thêm v+m=900$

Bài 6:

Tiền lương cho công nhân ( V ) = 1000k – 700k – 200k = 100k $ M = m’.V = 2.100k = 200k $ khi m’ tạo thêm 250% Có nghĩa là phần trăm m/v = 2.5 Hiện giờ ta có M’ = 2.5.V’ Do M’ = M = const cần 2.5 V’ = 200k ↔ V’ = 80k

Ta thấy V’ sút từ bỏ 100k – 80k một lượng bởi 20k $, vày tiền lương ko thay đổi yêu cầu số lượng người lao rượu cồn đang sút một lượng xác suất tương xứng cùng với tổng thể tiền lương là 0.2.100% = 20 %

Những bài tập :SẢN XUẤT HÀNG HÓA.

a). DẠNG 1 tất cả 3 nguyên tố đề bài bác hoàn toàn có thể giới thiệu là: + Năng suất lao rượu cồn + Cường độ lao cồn + Thời gian lao đụng – 3 câu hỏi nhưng mà bài tập đề xuất giải đáp: + Tổng sản phẩm (tổng sp). + Giá trị một đơn vị chức năng hàng hóa (GT 1 ĐVHH) + Tổng quý giá thành phầm (Tổng GTSP) Ta bắt đầu xác định tác động của 3 yếu tố vẫn mang đến của đầu bài bác tới 3 nhân tố trong thắc mắc của đề: + Tổng Sp tỉ trọng thuận với năng suất LĐ, thời gian LĐ, Cường độ LĐ. + Tổng gí trị HH tỉ trọng thuận cùng với Cường độ LĐ, thời hạn LĐ( năng suất LĐ ko hình họa hưởng) + Giá trị một đơn vị chức năng HH tỉ trọng nghịch với năng suất LĐ ( độ mạnh LĐ, thời gian LĐ ko hình ảnh hưởng). Bắt đầu giải bài tân oán dạng nàhệt như sau: – Đọc đề bài xong xác định ngay coi đề bài hỏi về cái gì? – Nếu đề bài xích hỏi về tổng sản phẩm hoặc cực hiếm Hàng Hóa thì vô cùng dơn giản, ta làm nhỏng sau: + Ta thấy tổng sản phẩm cùng tổng vốn Hàng Hóa đều tỉ lệ thuận cùng với những nhân tố bên trên trừ năng suất LĐ ko có tác dụng ảnh hưởng cho tới tổng giá trị hàng hóa. Do kia nếu như phần đề bài tăng tốt giảm từng nào thì mang đến tác dụng tăng tuyệt bớt từng ấy. Trường vừa lòng có tự 2 nhân tố ảnh hưởng cho tới hiệu quả thì ta nhân 2 nhân tố tác động cho nhau vẫn ra lời giải.

ví dụ như 1: Ngành A tăng năng suất lao đụng 20%, thời hạn lao đụng giảm 5%. Hỏi tổng thành phầm đổi khác rứa nào? GIẢI: Ta tất cả năng suất lao rượu cồn tăng 20% Tức là đạt 120%=1.2

Thời gian lao đụng bớt 5% Có nghĩa là 95%=0.95 Ta có 1.2 x 0.95= 1.14 (Tức là 114% vậy là đang tăng lên 14%) Vậy công dụng là tổng sản phẩm tăng 14%. Đáp số: tăng 14% * Nếu đề bài bác hỏi quý hiếm 1 đv hàng hóa ta giải như sau: Ta biết quý giá 1 đv Hàng Hóa chỉ Chịu ảnh hưởng của năng suất lao đụng buộc phải nếu đề bài xích gồm nói đến sự tăng giảm của cường độ LĐ, với thời hạn LĐ thì ta ko quan tâm mà chỉ quyên tâm coi đề bài xích tất cả mang đến năng suất LĐ hay không thôi. trường hợp đề bài không cho năng suât LĐ biến đổi thì đáp án luôn là GT 1 đv HH không thay đổi. Nếu đề mang lại năng suất LĐ thay đổi ta tính như sau:

ví dụ như 2: Trong một ngành phân phối trường hợp năng suất LĐ tăng 10%, độ mạnh LĐ tăng 20%, thì cực hiếm 1 đv HH sẽ gắng nào? GIẢI: Cường độ LĐ tăng 20% không tác động cho tới quý giá 1 đv HH bắt buộc ta làm lơ ngoài. Năng suất LĐ tăng 10% có nghĩa là năng suất đạt 110% với bởi 1,1.

Ta mang nghịch hòn đảo của năng suất bằng 1/1.1 = 0.91 tức 91%.

Vậy sút 9% (điều này tương xứng với đánh giá và nhận định sinh sống trên là năng suất lao rượu cồn tỉ lệ nghịch với GT1đvHH).

Những bài tập : Về cường độ lao hễ Thí dụ một ngày làm việc 8g ,TGLD CT = 2g,TGLD TD = 6g. Nếu tăng cường độ lao đụng lên 1/2 Có nghĩa là tín đồ công nhân vẫn thực hiện 8g nhưng lại thực tế bọn họ đang có tác dụng 8+4 = 12g Trong lúc ấy THLD CT vẫn chính là 2g đề nghị TGLD TD tăng 6g->10g ( 12-2)

b) DẠNG 2: Giá trị HH bên trên Thị Trường ngay sát với team như thế nào nhất? – Dạng này thì ko đề xuất tính tân oán chỉ cần phải biết một điều duy nhất: Giá trị HH bên trên Thị Trường sẽ ngay sát với team như thế nào chế tạo đại phần tử HH đó mang lại Thị trường có nghĩa là đội làm sao chế tạo những hàng độc nhất vô nhị.

lấy ví dụ 3: Xã hội có nhu cầu 100 triệu mét vải vóc tưng năm. theo giá trị HH vì chưng các xí nghiệp sản xuất cung ứng, bạn ta chia thành 4 nhóm sản xuất: – Nhóm 1 SX 5 triệu mét với mức giá 11.000 đ/m – Nhóm 2 SX 10 triệu mét với cái giá 12 ngàn đ/m – Nhóm 3 SX 15 triệu mét với giá 8.000 đ/m. – Nhóm 4 SX 70 triệu mét với cái giá 10.000 đ/m Giá trị HH trên thị phần vẫn gần nhất cùng với team nào? GIẢI: ta thấy đội 4 SX 70 triệu mét với mức giá 10.000 đ/m. Đây là đội SX các vài nhất buộc phải giá trị Thị Phần sẽ ngay gần với mức giá của nhóm 4 có nghĩa là giá chỉ vải trên thị trường bằng 10.000 đ/m. Đáp số: team 4.

c) DẠNG 3: Tìm con số chi phí quan trọng đến lưu giữ thông. Dạng này cũng tương đối dễ dàng chỉ có một bí quyết duy nhất: lượng chi phí phải lưu lại thông = (tổng GTHH – GTHH chào bán Chịu đựng – Ngân sách HH khấu hao + chi phí mang đến kì tkhô cứng toán)/ tốc độ xoay vòng của chi phí.

lấy ví dụ như 4: Tổng Chi phí lưu lại thông = 3500 tỷ, chi phí tệ xoay 4 vòng/năm, số bán Chịu đựng 200 tỷ, 260 tỷ cho hạn thanh hao toán thù, HH thẳng thảo luận là 300 tỷ, tìm lượng tiền cần mang lại lưu giữ thông?

GIẢI: Lượng tiền nên cho lưu thông = (3500-200-300+260)/4=815 tỷ. Đáp số: 815 tỷ USD * chụ ý: vào đề bài có đề cùa đến HH thảo luận thẳng đó là Ngân sách chi tiêu HH khấu hao. bài tập Sản xuất cực hiếm thặng dư – quy luật pháp kinh tế tài chính cơ phiên bản của CNTB Bài 1: Trong 8 tiếng công nhân chế tạo được 16 sản phẩm gồm tổng mức vốn là 80 đô la. Hỏi: giá trị tổng thành phầm làm ra trong ngày và quý giá của một sản phẩm là bao nhiêu, nếu: a. Năng suất lao hễ tăng lên gấp đôi b. Cường độ lao rượu cồn tăng thêm 1.5 lần. Trả lời: a. Giá trị tổng sản phẩm trong thời gian ngày ko cố đổi; Giá trị của một sản phẩm vẫn hạ từ 5 xuống còn 2,5 đô la. b. Giá trị tổng thành phầm trong thời gian ngày là 1đôi mươi đô la; Giá trị của một sản phẩm không thay đổi.

Bài 2: Trong quá trình thêm vào thành phầm, hao mòn sản phẩm công nghệ cùng máy móc là 100.000 đô la. Chi phí nguyên liệu, vật liệu và nhiên liệu là 300.000 đô la. Hãy xác minh ngân sách bốn bạn dạng khả vươn lên là giả dụ biết rằng quý hiếm của 1 mặt hàng là 1 trong những.000000 đô la và trình độ tách lột là 200%. Trả lời: 200.000 đô la.

Bài 3: Có 100 công nhân làm cho mướn, tiếp tế 1 tháng được 12.500 đơn vị chức năng thành phầm cùng với ngân sách tư bạn dạng không thay đổi là 250.000 đô la. Giá trị mức độ lao cồn 1 mon của một công nhân là 250 đô la, m’ = 300%. Hãy xác định cực hiếm của 1 đơn vị sản phẩm cùng kết cấu của nó. Trả lời: 28 đô la; (20 c + 2v + 6m)

Bài 4: Năm 1923, chi phí lương mức độ vừa phải của một người công nhân công nghiệp bào chế nghỉ ngơi Mỹ là một trong.238 đô la/năm, còn cực hiếm thặng dư do 1 người công nhân tạo thành là 2.134 đô la. Đến năm 1973, đông đảo chỉ tiêu bên trên tạo thêm tương ứng là một trong.520 đô la và 5.138 đô la. Hãy xác minh giữa những năm kia thời gian của tín đồ công nhân lao hễ cho khách hàng và đến bên bốn bản biến hóa như thế nào, nếu ngày thao tác 8 tiếng ? Trả lời: – Thời gian lao động cần thiết bớt từ bỏ 2,94 giờ xuống 1,83h – Thời gian lao rượu cồn thặng dư tăng trường đoản cú 5,06 giờ lên 6,17 giờ

Bài 5: Tư phiên bản chi tiêu 900. 000 đô la, trong các số ấy cho vô tứ liệu tiếp tế là 780.000 đô la. Số người công nhân làm cho thuê lôi cuốn vào cấp dưỡng là 400 bạn. Hãy khẳng định khối lượng giá trị new do 1 người công nhân tạo thành, biết rằng tỷ suất giá trị thặng dư là 200%. Trả lời: 900 đô la.

Xem thêm: Ghost Windows Xp Timesaving Techniques For Dummies, Windows Ghost Xp Sp2 Free Download

Bài 7: Tư bản ứng ra 1.000000 đô la, trong số ấy 700.000 đô la cho vào máy móc và sản phẩm công nghệ, 200.000 đô la bỏ vào vật liệu, m’= 200%. Hãy xác định: Số số người lao rượu cồn vẫn giảm đi bao nhiêu % nếu: Khối lượng quý giá thặng dư ko đổi, tiền lương công nhân không đổi, m’ tăng lên là 2một nửa. Trả lời: 20%

Bài 8: Ngày thao tác làm việc 8 tiếng, m’ = 300%. Sau đó công ty tư phiên bản kéo dãn ngày lao đụng lên 10 giờ đồng hồ. Trình độ bóc lột sức lao hễ vào nhà máy sản xuất biến đổi ra làm sao nếu quý giá mức độ lao đụng không đổi. Nhà bốn bản tăng lên giá trị thặng dư bởi phương pháp nào. Trả lời: m’ tăng cho 400% ; phương pháp cung cấp cực hiếm thặng dư hoàn hảo nhất.

Bài 9: Có 400 người công nhân làm cho mướn. Thoạt đầu ngày thao tác là 10 giờ, vào thời hạn đó mỗi công nhân vẫn tạo nên quý giá new là 30 đô la, m’ = 200%. Khối hận lượng và tỷ suất quý giá thặng dư ngày biến hóa ra sao nếu ngày lao hễ bớt 1 giờ nhưng mà độ mạnh lao động tăng 1/2, tiền lương vẫn duy trì nguyên? Nhà tứ bạn dạng tăng lên cực hiếm thặng dư bằng phương thức như thế nào ? Trả lời: M tăng trường đoản cú 8.000 cho 12.200 đô la ; m’ = 305% ; Phương thơm pháp bóc tách lột quý hiếm thặng dư tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Bài 10: Ngày thao tác 8 tiếng, thời hạn lao đụng thặng dư là 4 giờ. Sau đó, vị tăng năng suất lao hễ trong những ngành sản xuất vật dụng phẩm chi tiêu và sử dụng đề xuất mặt hàng hoá sinh hoạt mọi ngành này rẻ hơn trước 2 lần. Trình độ bóc lột lao rượu cồn chuyển đổi ra làm sao, nếu như độ nhiều năm ngày lao đụng không đổi? Dùng phương pháp bóc lột quý hiếm thặng dư nào?

Trả lời: m’ tăng tự 100% lên 300% ; phương pháp tách bóc lột quý hiếm thặng dư tương đối.

Hướng dẫn: Ban đầu TGLD Ct = 4g và TGLD TD = 4g. Do sản phẩm & hàng hóa tốt hơn trước gấp đôi đề xuất mức giá công thực tế tốt hơn trước đây 2 lần bởi thế TGLD CT = 2g va TGLDTD = 6g.

Hiện nay m’ = 6/2×100 = 300%

Bài 11: Chi tiêu vừa phải về tư phiên bản không thay đổi cho một đơn vị sản phẩm hoá trong 1 ngành là 90 đô la, chi phí bốn phiên bản khả vươn lên là là 10 đô la, m’ = 200%. Một bên tư phiên bản cung ứng trong 1 năm được 1000 đơn vị mặt hàng hoá. Sau Lúc áp dụng chuyên môn mới, năng suất lao cồn sống trong nhà máy trong phòng tứ phiên bản đó tăng thêm 2 lần. Số lượng hàng hoá phân phối cũng tăng lên tương xứng. Tỷ suất quý hiếm thặng dư thay đổi thế nào vào xí nghiệp của phòng bốn bạn dạng đó đối với tỷ suất cực hiếm thặng dư vừa đủ của ngành. Nhà bốn bạn dạng trong thời hạn chiếm được từng nào quý hiếm thặng dư siêu ngạch? Trả lời: m’ tạo thêm 500%, tổng m rất ngạch men là 30.000 đô la.

Bài 12: Trước cơ mức độ lao rượu cồn cung cấp theo quý hiếm. Sau kia chi phí lương danh nghĩa tăng lên 2 lần, giá thành vật dụng phđộ ẩm chi tiêu và sử dụng tăng 60%, cò quý hiếm sức lao hễ vì cường độ lao cồn tăng cùng tác động của các yếu tố lịch sử vẻ vang, tình thần đã tiếp tục tăng 35%. Hãy tính tiền lương thực tế thiệt sự chuyển đổi như thế nào? Trả lời: 92,6%

Bài 13: Tư bạn dạng ứng trước 600.000 đô la, c :v = 4 :1, m’ – 100%. Hỏi sau bao nhiêu năm vào ĐK tái sản xuất giản 1-1, tư bản này được trở thành quý hiếm thặng dư tư phiên bản hoá? Trả lời: sau 5 năm.

Bài 14: khi tổ chức triển khai thêm vào, nhà tứ bản kinh doanh ứng trước 50 triệu đô la, trong điều kiện cấu tạo hữu cơ của bốn phiên bản là 9 :1. Hãy tính tỷ suất tích luỹ, nếu như biết rằng hàng năm 2,25 triệu đô la cực hiếm thặng dư biến thành tứ bản cùng trình độ tách bóc lột là 300%. Trả lời: 15%

Bài 15: Tư phiên bản ứng trước là 100.000 đô la, c :v = 4 :1, m’ = 100%, 50% quý hiếm thặng dư được bốn phiên bản hoá. Hãy khẳng định lượng cực hiếm thăng dư tứ phiên bản hoá tăng thêm bao nhiêu, ví như chuyên môn bóc tách lột tăng mang lại 300%. Trả lời: Tăng 20.000 đô la

Bài 16: Tư phiên bản ứng trước là một trong những.000000 đô la, c : v là 4 :1. Số người công nhân làm cho mướn là 2 ngàn bạn. Sau kia tứ bản tạo thêm 1.800000 đô la, cấu trúc hữu cơ của tư bạn dạng tạo thêm là 9 :1. Hỏi yêu cầu sức lao rượu cồn đổi khác ra sao, nếu như chi phí lương của từng công nhân ko biến hóa. Trả lời: giảm 200 bạn.

Bài 17: Tư phiên bản ứng trước 500.000 đô la. Trong số đó bỏ vào nhà xưởng 200.000 đô la, máy móc, trang bị là 100.000 đô la. Giá trị của nguyên vật liệu, nguyên liệu với vật tư phụ vội 3 lần quý hiếm sức lao rượu cồn. Hãy xác minh tổng số: bốn phiên bản thắt chặt và cố định, tứ phiên bản lưu giữ đụng, tứ phiên bản không bao giờ thay đổi, tứ bản khả trở nên. Trả lời: Tổng số tứ bạn dạng cố định và thắt chặt là 300.000 đô la ; Tổng số bốn bản lưu lại cồn là 200.000 đô la Tổng số tư bản không bao giờ thay đổi là 450.000 đô la ; Tổng số tứ bản khả đổi thay là 50.000 đô la.

Bài 18: Toàn bộ tứ phiên bản ứng trước là 6 triệu đô la, trong số đó giá trị nguyên vật liệu là 1 trong những,2 triệu đô la, nguyên nhiên liệu, điện là 200.000 đô la, tiền lương 600.000 đô la. Giá trị máy móc với máy cấp dưỡng gấp 3 lần giá trị nhà máy cùng công trình. Thời gian hao mòn hoàn toàn của bọn chúng là 10 với 25 năm. Hãy tính tổng số tiền khấu hao sau 8 năm. Trả lời: 2,72 triệu đô la.

Bài 19: Một máy bộ có mức giá trị 600.000 đô la, dự trù hao mòn hữu hình vào 15 năm. Nhưng qua 4 năm hoạt động quý giá của các sản phẩm công nghệ bắt đầu tương tự đã giảm xuống 25 %. Hãy khẳng định sự tổn thất bởi vì hao mòn vô hình của máy bộ kia. Trả lời: 110.000 đô la.

Bài 20: Tư phiên bản ứng trước là 3,5 triệu đô la, trong số ấy tư bạn dạng thắt chặt và cố định là 2,5 triệu đô la, bốn phiên bản khả vươn lên là là 200.000 đô la. Tư bạn dạng thắt chặt và cố định hao mòn trung bình trong 12,5 năm, nguim nhiên vật liệu 2 mon thiết lập 1 lần, tư phiên bản khả đổi mới con quay một năm 10 lần. Hãy xác định vận tốc chu chuyển của tư bạn dạng. Trả lời: 0,5 năm.

Bài 21: Giả sử cực hiếm ở trong phòng xưởng, dự án công trình tiếp tế là 300.000 đô la. Công cố gắng, máy móc, đồ vật là 800.000 đô la, thời hạn thực hiện trung bình của bọn chúng là 15 năm và 10 năm. Ngân sách chi tiêu 1 lần về nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư là 100.000 đô la, còn về mức độ lao hễ là 50.000 đô la. Mỗi mon cài đặt nguyên ổn nhiên vật tư 1 lần cùng trả tiền mướn công nhân gấp đôi. Hãy tính : a. Thời gian chu chuyển của tư bạn dạng cố định và thắt chặt b. Thời gian chu đưa của tứ phiên bản giữ rượu cồn. c. Thời gian chu gửi mức độ vừa phải của toàn cục tư phiên bản ứng trước. Trả lời: 11 năm; 22,5 ngày; 6 tháng.

Bài 22: Tư bản ứng trước là 500.000 đô la. Cấu chế tác cơ học của bốn bạn dạng là 9 :1. Tư phiên bản bất biến hao mòn dần dần trong một chu kỳ sản xuất là một năm, tứ bạn dạng khả phát triển thành tảo một năm 12 vòng, từng vòng tạo thành 100.000 đô la giá trị thặng dư. Hãy xác minh khối lượng cực hiếm thặng dư với tỷ suất quý hiếm thặng dư hàng năm. Trả lời: M = 1,2 triệu đô la ; m’ = 2.400%

Bài 23: Tư bạn dạng ứng trước của Quanh Vùng I là 100 tỷ đô la, của Quanh Vùng II là 42,5 tỷ đô la. c :v và m’ của cả hai khu vực đồng nhất là 4 :1 với 200%. Tại khu vực I, 70% quý hiếm thặng dư được tứ phiên bản hoá. Hãy xác định lượng quý giá thặng dư cơ mà Quanh Vùng II cần được cho vô tích luỹ cuối chu kỳ phân phối. Biết rằng cấu trúc cơ học của bốn bạn dạng vào làng mạc hội không biến hóa. Trả lời: 4,5 tỷ đô la

Bài 24: Tư bản ứng trước vào khoanh vùng II là 25 tỷ đô la, theo cấu tạo cơ học của bốn phiên bản là 4 :1, cuối năm số cực hiếm thặng dư tứ phiên bản hoá là 2,4 tỷ đô la với c :v = 5 :1. Tại khu vực I, chi phí đến tư phiên bản khả đổi mới là 10 tỷ đô la. Giá trị tổng thành phầm xã hội là 115 tỷ đô la, trong số đó quý hiếm sản phẩm của khoanh vùng II là 35 tỷ đô la. Tỷ suất quý giá thặng dư làm việc cả 2 khoanh vùng giống hệt là 200%. Xác định tỷ suất tích luỹ sinh sống Quanh Vùng I, biết rằng vấn đề biến đổi giá trị thặng dư thành bốn bạn dạng ở đây xảy ra

với c :v = 8 :1 Trả lời: 45 %

Bài 25 :Trình độ bóc lột là 200% cùng cấu tạo hữu cơ của bốn bản là 7 :1. Trong cực hiếm mặt hàng hoá tất cả 8.000 đô la quý giá thặng dư. Với ĐK tư bản bất biến hao mòn hoàn toàn trong một chu kỳ tiếp tế. Hãy xác định: chi phí cung cấp bốn bản cùng quý hiếm hàng hoá kia. Trả lời: 32000 đô la ; 40.000 đô la

Bài 26: Có số bốn phiên bản là 100.000 đô la, cùng với cấu tạp cơ học của tư bạn dạng là 4 :1. Qua 1 thời hạn, bốn phiên bản đã tăng lên 300.000 đô la với cấu tạo hữu cơ tạo thêm là 9 :1. Tính sự đổi khác của tỷ suất lợi nhuận trường hợp trình độ bóc tách lột công nhân trong thời kỳ này tăng trường đoản cú 100% lên 150%. Vì sao tỷ suất lợi nhuận giảm xuống tuy nhiên trình độ tách bóc lột tạo thêm. Trả lời: Giảm từ bỏ 20% xuống 15%; vày ảnh hưởng của kết cấu hữu cơ của bốn bạn dạng tăng lên.

Bài 27: Tổng số tứ phiên bản công nghiệp và bốn bạn dạng thương nghiệp là 800 đơn vị, với tỷ suất ROI bình quân là 15%, lợi nhuận tmùi hương nghiệp là 108 đơn vị chức năng. Các công ty bốn bạn dạng tmùi hương nghiệp cần phải sở hữu với buôn bán thành phầm theo giá bán bao nhiêu nhằm bọn họ với những nhà bốn bản công nghiệp nhận được ROI bình quân? Trả lời: 828 và 840 đơn vị.

Bài 28: Tổng tứ phiên bản chuyển động phân phối là 500 tỷ đô la, trong số ấy 200 tỷ là vốn đi vay mượn. Hãy khẳng định toàn bô thu nhập cá nhân của các bên tư bản công nghiệp cùng chiến phẩm của các bên tư bạn dạng giải ngân cho vay, giả dụ tỷ suất lợi tức đầu tư bình quân là 12% và tỷ suất chiến phẩm chi phí vay là 3% cả năm. Trả lời: 54 tỷ đô la và 6 tỷ đô la. ________________________________________ Đáp án chi tiết :

Bài 1 : 16 sản phẩm = 80 USD ↔ quý giá một sản phẩm = 80/16 = 5 USD A ) Tăng năng suất chỉ có tác dụng tăng số lượng sản phẩm cung cấp ra trong một khung thời gian nhất quyết chđọng ko làm tăng tổng giá trị , vì chưng vây bây giờ 8h đã phân phối đc 32 thành phầm → Giá trị 1 sản phẩm lúc này = 80/32 = 2.5 USD Tổng sản phẩm vẫn không thay đổi Tổng quý hiếm không biến đổi bởi vì theo đà cách tân và phát triển của TB, năng suất lao hễ tạo thêm làm cho giá trị sản phẩm & hàng hóa , các dịch vụ sụt giảm . Giá trị riêng biệt của sản phẩm & hàng hóa 1 Khi nhỏ dại rộng quý hiếm làng hội vẫn làm phần thặng dư trội hơn giá trị thặng dư thông thường của buôn bản hội – điện thoại tư vấn là giá trị thặng dư siêu ngạch men . Như vậy lý giải vì sao công ty TB đồng ý hạ giá bán thành phầm. VD : 1 ngày một người công nhân có tác dụng trong 8 tiếng , tg lao cồn thế tất = 4h , thời gian lao hễ thặng dư = 4h m’ = m/v = (tg lao cồn thặng dư) / (tg lao đụng vớ yếu) . 100% = (4/4).100% = 100% tăng năng suất Tức là giảm thời hạn lao hễ tất yếu VD xuống còn 2h phải bây giờ thời gian lao đụng thặng dư = 6h ( 6+2 = 8 ). m’ = m/v = (6/2).100% = 300% . Do vậy mặc dù thời gian một ngày lao cồn = const tuy vậy tỷ suất thặng dư tăng phải cực hiếm thặng dư cũng tăng theo ( đây nói một cách khác là pp tiếp tế giá trị thặng dư tương đối ) B ) Tăng cường độ lao động có nghĩa là kéo dãn dài ngày lao đụng ra , theo xúc tích , ngày lao đụng càng lâu năm thì tiền lương tăng tức là giá trị 1 sản phảm cũng buộc phải tăng nhằm bù ngân sách nhưng bên TB bóc lột bằng cách vẫn giữ nguyên thời gian lao hễ thế tất và chỉ tăng tg lao hễ thặng dư buộc phải quý hiếm 1 sp vẫn không thay đổi , bí quyết làm cho này thế tất đã làm cho hao phí công sức của con người tín đồ lao cồn buộc phải thường chỉ đc áp dụng trong tiến độ đầu của CNTB ( pp sx GTTD tuyệt đối ) Hiện nay kéo dãn dài ngày với tỷ tiên phong hàng đầu,5 tức là sô lượng sản phẩm tăng lên : 80.1,5 =120sp Giá sp = const = 5 USD.

Bài 2 : Theo cách làm : W = c + v + m ( 1 ) W – Tổng quý giá sp C – Tư bạn dạng bất biến ( chi phí đầu tư chi tiêu nguyên vật liệu + hao mòn ) V – Tư bản khả biến chuyển ( tiền lương ) M – Giá trị thặng dư C = 300k + 100k = 400k USD m’ = (m/v).100% = 200% ↔ m/v = 2 gắn thêm vào ( 1 ) Crúc ý : m’ diễn tả chuyên môn tách lột của TB 1000k = 400k + v + 2v ↔ 600k = 3v ↔ v = 200k (USD) Bài 3 : CT : w = c + v + m (1) Đặt k là quý giá 1 sp ↔ Tổng quý hiếm sp = 12500k Lương/ tháng = 250 USD , có 100 CN ↔ v = 250.100 ( v – ngân sách trả lương mang đến CN ) m’ = (m/v).100% = 300% ↔ m/v = 3 đính vào (1) ta tất cả : 12500k = 250,000 + 250.100 + 250.100.3 ↔ k = 28 Cách cấu hình thiết lập kết cấu của một sp, chia 2 vế cho toàn bô sp : ↔ w(1 sp) = 20c + 2v + 6m . Bài 4 : Năm 1923 , Tỷ Lệ m/v = 2.134 / 1.238 = 1.72 (1) Tỷ Lệ trên cũng bằng xác suất của thời gian lao rượu cồn thặng dư / thời gian lao đụng rất cần thiết ↔ m + v = 8 (2) giải 1,2) , ta bao gồm m = 5.06 (h) , v = 2.94 (h) Làm tương tự cùng với năm 1973 , Kết luận nhỏng phần đề bài xích Bài 5 : Tỷ lệ m/v = 2 ↔ m = 2v TB khả biến = TB bỏ ra – TB bất biến = 900k – 780k = 120k ↔ v = 120k ↔ m = 240k ↔ ∑quý hiếm mới bởi công nhân tạo ra sự = m + v = 360k USD 400 fan sx ra 360k USD ↔ 1 fan sx ra 900 USD Bài 6 : • Theo đề bài xích , cực hiếm mức độ lao cồn của từng công nhân trong một ngày là 10 $ m/v = 3 ↔ m = 3v ↔ thời hạn lao đụng rất cần thiết = ¼ ∑ thời gian lao hễ Lưu ý : ∑ thời hạn lao rượu cồn = tg lao đụng tất yếu + tg lao rượu cồn thặng dư Đặt tổng vốn 1 công nhân tạo nên sự trong một ngày là b : ¼ b = 10 ↔ b = 40 $ Do cứ 1h 1 công nhân tạo ra sự được 5 $ cần tổng thời gian 1 ngày một CN yêu cầu có tác dụng là: 40/5 = 8h • Ta bao gồm M = m’.V cùng với m’ = 3 , V = 200.10 = 2000 $ ( V – Tiền lương ) Nếu tăng m’ lên 1/3 vậy M tăng 1 lạng = 1/3 . m’.V = 2000 $. Bài 7 : Tiền lương đến CN ( V ) = 1000k – 700k – 200k = 100k $ M = m’.V = 2.100k = 200k $ Lúc m’ tăng lên 2một nửa tức là Tỷ Lệ m/v = 2.5 Lúc bấy giờ ta gồm M’ = 2.5.V’ Do M’ = M = const nên 2.5 V’ = 200k ↔ V’ = 80k Ta thấy V’ giảm từ bỏ 100k – 80k một lượng bởi 20k $, vì chưng tiền lương ko thay đổi bắt buộc con số tín đồ lao động đang sút một lượng Tỷ Lệ tương xứng cùng với tổng số tiền lương là 0.2.100% = trăng tròn % Bài 9 : – 1 ngày lao cồn 10h , tổng giá trị 1 công nhân tạo ra sự trong thời gian sẽ là 30$ đề xuất lương làm cho trong 1 h = 30/10 = 3 $ Do m’ = 200% bắt buộc m/v = 2 ↔ thời gian lao hễ thế tất = 1/3 tổng thời gian = 10/3 Theo đề bài : – Giảm 1h ngày lao đụng tức là còn 10 – 1 = 9h tuy nhiên lại tăng tiếp 50% tức là nên làm cho trong 9 + 0,5.9 = 13.5h , tiền lương giữ nguyên tức là tg lao hễ thế tất được không thay đổi = 10/3 h – M = m’.V = 2 . 400 . 10/3 .3 = 8000 $ M’ = m’’.V= ( 13.5-10/3 ) / ( 10/3 ) . 4000 = 12200 $ Vậy khối lượng giá trị thặng dư M tăng từ bỏ 8000 – 12200 với m’ = 3.05 .100% = 305 % Bài 10 : Tương tự bài xích 9 Bài 11 : Crúc ý : Tỷ suất thặng dư trung bình tương xứng cùng với m’ = 100 % • Do tăng năng suất bắt buộc cuộc sống lao rượu cồn của người công nhân tăng 2 lần ↔ Thời gian khó hễ cần thiết bớt 2 lần Theo đề bài xích ta gồm m’ = 200% ↔ m/v = 2 TB khả đổi thay ↔ v = 10 $ → m = đôi mươi $ Do ngày công ko đổi khác ( m+v = const ) nên lúc v giảm sút còn 5 $ thì m tạo thêm 25 $ → m’ (sau thời điểm tăng năng suất) = m/v = 25/5 .100% = 500% • Nếu cung ứng với tỷ suất TB , m’ = 100% thì giá trị thặng dư (m) đã là 10 $ Khi phân phối cùng với ĐK đề bài xích ra thì m = 25 $ Chênh lệch thân GTTD bắt đầu này cùng với GTTD TB = GTTD cực kỳ ngạch = 15 $ Do sản lượng tăng theo tương xứng cùng với năng suất yêu cầu số lượng sản phẩm thêm vào được đã = 2.1000 = 2000 sp → m (khôn cùng ngạch) = 2000.15 = 30000 $ Bài 12 : – Tiền công tăng gấp đôi va Ngân sách chi tiêu tăng 60% thì chỉ số chi phí công thực tế là : 200.100%/160=125% – Giá trị sức lao đụng tăng 35% nên chi phí công thực tiễn giảm xuống chỉ còn: 125.100/135=92.6% so vơi dịp chưa tăng lương. Bài 13 : Sản xuất cùng với bài bản giản đơn Tức là bài bản lần sau ko thay đổi đối với lần tiếp tế trước . Nhà TB xong xuôi chu trình này lúc cực hiếm thặng dư bởi đúng cùng với TB ứng trước , tức là = 600k $ Ta có : c/v = 4 , c + v = 600k $ nên v = 120k $ Do m/v = 1 phải m = 120k $ call n là thời gian để tích trữ lượng GTTD = TB ứng trước Ta bao gồm : 120k . n = 600k → n = 5 năm Chụ ý : chỉ Lúc số tiền thặng dư tích điểm được qua một số trong những quá trình tái cung ứng dễ dàng nhất thiết bằng với TB ứng trước thì sau đó , TB mới bắt đầu TB hóa GTTD tức là ban đầu nghịch dạng hình bóc lột theo pp hoàn hảo và tương đối Bài 14 : Tương từ bỏ Bài 13 , ta tính được v = 5tr $ , vì m’ = 300% buộc phải m = 3v = 15tr $ Do TB trích ra trường đoản cú 15 tr này 2.25 tr để tiếp tục chi tiêu vào thêm vào mang lại lần tái cấp dưỡng sau ( hay Giao hàng TB ), phần sót lại TB dùng để làm tiêu dùng (chi tiêu chỗ khác , cài quần áo, xe đồ vật v.v .) buộc phải : Tỷ suất tích trữ = 2,25/15 .100% = 15 % Bài 15 : Tương trường đoản cú bài 14 Bài 16 : Tương tư các bài bác trước ta tính được v1 = 200000, v2 = 180000 v1 tương ứng với 2000 người công nhân yêu cầu v2 tương xứng cùng với 1800 người công nhân → bớt 200 fan Bài 17 : Lý tmáu TB lưu lại cồn = Giá trị nguyên ổn , nhiên , vật liệu + tiền lương TB thắt chặt và cố định = Hao mòn trang thiết bị , thứ TB không bao giờ thay đổi = c (hao mòn + tiền tải nguyên ổn nhiên đồ liêu) TB khả vươn lên là = v (chi phí lương) Bài 18 : Tiền download máy móc + thuê nhà xưởng = 6tr – 1,2tr – 0.2tr – 0.6tr = 4tr Do tỉ trọng là 3 : 1 bắt buộc : – Tiền thiết lập máy móc = 3 tr $ Hao mòn không còn vào 10 năm – Tiền thuê công xưởng = 1 tr $ Hao mòn hết vào 25 năm Trong 8 năm : – Máy móc hao mòn không còn 3/10 . 8 = 2,4 tr $ – Nhà xưởng = 1/25 . 8 = 0,32 tr $ Tổng cùng hao mòn hết 2,72 $ Bài 19 : Hao mòn hữu hình trong 1 năm là 600000/15 = 40000 $ Sau 4 năm giá trị của cái máy kia dự trù vẫn giảm sút một lạng = 40000.4=160000 $ Vậy quý giá buổi giao lưu của cái máy này còn sau 4 năm là 600k – 160k = 440k $ Do hao mòn vô hình dung là 25% trong 4 năm buộc phải lượng hao mòn vô hình dung là 0,25.440k = 110k $ Bài trăng tròn : TBCD hao mòn vào một năm là 2,5/12.5 = 0.2tr TBKB chu gửi trong thời điểm = 200k * 10 = 2tr LƯợng NVL chu đưa những năm là (3,5-2,5-0,2)*(12/2)=4,8tr

Tổng tư bản chu chuyển trong thời gian = 0.2+ 2 + 4.8 = 7tr

Tốc độ = 3,5/7 = 0.5 năm/vòng Tốc độ chu chuyển = TB ứng trước / TB chu chuyển Bài 21 : a ) TBCD Hao mòn vào 1 năm = 300000/15 + 800000/10 = 100000 $ Tg chu chuyển là ( 300k + 800k ) / 100k = 11 năm b ) Tương từ ta ra 0,625.365 = 22,5 ngày c ) Tương tự = ( 1100k + 150k ) / ( 100k + 2400k ) .365 = 180 ngày = 6 tháng Bài 22 : Tương từ bỏ các bài trên , ta tất cả 1gấp đôi trong thời điểm con quay đc 100000 $ GTTD

Vậy Tổng Klg GTTD = 12.100000 = 1,2 tr $ Ta tính ra đc v = 50k $ vậy m’ = 1,2 tr / 50k .100% = 2400% Bài 23 : – Theo đề bài ta sản xuất được phương pháp CT cơ học là = 80c + 20v + 40m. – Do tích ra 70% m = 28 tỷ $ , phải TB còn 12 tỷ $ , 28 tỷ $ tích ra được phân tách theo Phần Trăm c : v = 4:1 buộc phải sau thời điểm không còn 1 chu kỳ luân hồi , CTHC bắt đầu là 102,4c + 25,6v + 12m. – Nhu cầu tích lũylàm việc chu kỳ tiếp sau là 12 + 25,6 = 37,6 tỷ $ (bởi vì bài bản sẽ tiến hành mở rộng rộng nên tích lũy đề xuất tăng dần lên ). – Cấu sinh sản cơ học 34c + 8,5c + 17m. – Theo đà tích điểm đã buộc phải tích lũy 1 lượng c = 37,6 – 34 = 3,6 tỷ $ .

– Do tỷ lệ hữu cơ = const = 4 : 1 yêu cầu v = 3,6 /4 = 0,9. Vậy cần tích lũy 1 lạng ( c+v) = 4,5 tỷ $.

Bài 24 : Làm giống như Bài 23 Bài 25 : – Do m = 8000 $ nhưng m = 2v phải v = 4000 $ , do v = 1/8.

– TB ứng trước yêu cầu TBUT = 32000 $.

– Giá trị hàng hóa = c + v + m = 40000 $. Bài 26 : Crúc ý : Tỷ suất ROI = m / ( c+v ) ,

Áp dụng CT ở 2 thời điểm m’ = 100% và m’ = 150 % rồi theo Tỷ Lệ mà tính ra m , c , v tiếp đến suy ra tỷ suất lợi tức đầu tư. Bài 27 : – Ta gồm TB Công nghiệp ứng ra là 108/0,15 = 7trăng tròn đv , vậy 80 đv là của TB thương nghiệp ứng ra – Vậy để cả hai bên TB Công nghiệp và Tmùi hương nghiệp đều nhận được lợi tức đầu tư bình quân thì: – TB thương nghiệp đang buộc phải mua sắm và chọn lựa hóa với giá 7trăng tròn + 108 = 828 đv – TB thương thơm nghiệp vẫn nên bán sản phẩm hóa với cái giá 828 + 80.0,15 = 840 đv Bài 28 : – Lợi nhuận thu được = 0,12 .500 = 60 tỷ $. – Nợ lại cần trả là 0,03.200 = 6 tỷ $. – TB thu được 60 – 6 = 54 tỷ $.

bài tập kế toán kinh tế chính trị 1. Trong 10 giờ cung ứng được 20 thành phầm tất cả tổng giá trị là 100. hỏi giá trị tổng sản phẩm tạo ra sự trong thời gian ngày cùng quý giá của một sản phẩm là từng nào, nếu: a. Năng suất lao cồn tăng lên 1,5 lần. b. Cường độ lao cồn tăng thêm gấp đôi. 2. Tổng quý hiếm sản phẩm hoá trong lưu thông là 240 tỷ. Trong số đó tổng giá thành sản phẩm háo chào bán Chịu là trăng tròn tỷ, tổng cộng tiền tkhô cứng toán mang đến kỳ hạn là 140 tỷ, tổng số tiền khấu trừ cho nhau là 40 tỷ, chu kỳ giao vận vừa phải trong thời hạn là của đơn vị chức năng tiền tệ là 40 vòng. số tiền vào giữ thông là 32 tỷ. Hỏi Nhà nước gây ra tài chính new với thay đổi tiền bạc bắt đầu gắng tài chánh cũ theo Phần Trăm từng nào để xoá vứt được mức lạm phát. 3. Trong quá trình cung cấp sản phẩm, hao mòn trang thiết bị lắp thêm là 100.000 £. Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu là 600.000 £. Hãy xác định chi phí tứ bản khả phát triển thành, trường hợp hiểu được quý giá sản phẩm là 2 triệu £ và trình độ bóc tách lột là 100%. 4. 10 công nhân cấp dưỡng một tháng được 1250 sản phẩm cùng với chi phí bốn phiên bản không thay đổi là 25.000 $. Giá trị sức lao cồn 1 mon của mỗi người công nhân là 250 $. Trình độ tách bóc lột 200%. Xác định quý hiếm của mỗi đơn vị chức năng thành phầm và kết cấu của chính nó. 5. Tư bản đầu tư là 90.000 $, trong các số đó cho vô tư liệu chế tạo là 78.000 $, số người công nhân làm cho mướn là 200 tín đồ. Xác định cực hiếm new vị mỗi người công nhân tạo thành, hiểu được tỷ suất quý giá thặng dư là 200%. 6. Ngày thao tác làm việc 10 giờ, túi tiền sức lao hễ 1 giờ đồng hồ là một trong,5 $. Sau đó nạn thất nghiệp tăng thêm, công ty tư bản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá cả sức lao hễ xuống 2/10. Vậy công nhân buộc phải kéo dãn ngày lao đụng của bản thân ra bao nhiêu nhằm rất có thể nhận thấy tiền lương như cũ. 7. Trước tê mức độ lao hễ phân phối theo giá trị. Sau đó tiền lương danh nghĩa tăng thêm 3 lần, Chi tiêu tứ liệu cung ứng tăng lên 100%, quý hiếm sức lao rượu cồn tăng lên 60%. Hãy tính tiền lương thực tế thay đổi như vậy nào? 8. Để cấp dưỡng hàng hoá, công ty tứ bạn dạng ứng trước 70 triệu $, với cấu trúc cơ học bốn bạn dạng là 9/1. Hãy tính tỷ suất tích luỹ, nếu như biết tưng năm gồm 3,5 triệu $ giá trị thặng dư với trình độ chuyên môn tách bóc lột là 200%. 9. Tư bản ứng trước là 600.000 $ , trong các số ấy bỏ vào nhà xưởng là 200.000 $, nguyên, nhiên vật tư vội 3 lần giá trị mức độ lao rượu cồn. Hãy xác định bốn bản cố định, tư bản lưu hễ, tư phiên bản không bao giờ thay đổi, tứ bạn dạng khả biến. 10. Một chiếc máy có mức giá trị là 500.000 $, dự loài kiến áp dụng trong 10 năm. Nhưng qua 5 năm vận động, quý giá của các thứ new giống như giảm xuống 35%. Hãy xác định tổn thất vì hao mòn vô hình dung của cỗ máy gây nên. 11. Một tư bạn dạng ứng trước 2,5 triệu $, trong số đó tứ bạn dạng cố định và thắt chặt là 1 trong,8 triệu $, tư bản khả thay đổi là 100.000 $. Tư bạn dạng cố định hao mòn mức độ vừa phải vào 10 năm. Nguim vật liệu 3 tháng cài đặt 1 lần, tư phiên bản khả đổi mới cù 1 năm 6 vòng. Hãy khẳng định tốc độ chu chuyển vừa đủ của cục bộ bốn bạn dạng. 12. Giả sử tổng thể nền cấp dưỡng làng mạc hội có gồm 3 ngành. Trong đó tư phiên bản ứng trước của ngành I là 9.000C + 1.000V, ngành II là 31.000C + 9.000V, ngành III là 80.000C + đôi mươi.000V, m’ trong bốn bản buôn bản hội là 100%. Lợi nhuận bình quân nhưng các công ty tứ bản ngành III thu được vẫn lớn hơn từng nào làn lợi tức đầu tư của ngành I ? Giải mê thích vì đâu với tại vì sao không xích míc với quy hình thức có mặt tỷ suất ROI bình quân. 13. Tổng tư bản của tứ bạn dạng tmùi hương nghiệp với tứ bạn dạng công nghiệp là 1600 đơn vị, với tỷ suất lợi tức đầu tư trung bình là 20% thì ROI mà tứ bản công nghiệp chiếm được là 300 đơn vị. Các đơn vị bốn bản thương nghiệp cần mua và bán sản phẩm theo giá chỉ từng nào để nhà bốn bạn dạng thương nghiệp cùng bên tư bạn dạng công nghiệp đông đảo nhận được ROI trung bình. 14. Tổng tứ phiên bản tmùi hương nghiệp với tư bạn dạng công nghiệp là 300 triệu $. Trong số đó cực hiếm thặng dư được tạo nên là 60 triệu $, chi phí giữ thông đơn thuần là 15 triệu $. Hãy xác minh tỷ suất ROI trung bình trong ĐK sẽ là bao nhiêu? 15. Tư bản bank từ gồm 100 triệu $, đi vay mượn 1,5 tỷ $. Trong tổng thể tứ bạn dạng , ngân hàng gửi có tác dụng phương tiện đi lại tích tụ 10% vốn điều lệ, còn lại rước cho vay vốn. Ngân sách nghiệp vụ thường niên là 16 triệu $. Hãy xác minh tỷ suất ROI bank, biết rằng tỷ suất chiến phẩm đi vay là 5%/năm cùng tỷ suất lợi tức cho vay vốn là 7%/năm. 16. Trên 3 khoảng ruộng gồm diện tích S cân nhau là 100 ha. Người ta chi tiêu cho mỗi một khoảng ruộng là 10.000 . Trên khoảng I, từng ha có sản lượng là 1 trong tấn;Trên khoảng II, mỗi ha tất cả sản lượng là 2 tấn;Trên khoảng tầm III, mỗi ha tất cả sản lượng là 3 tấn.Tỷ suất ROI trung bình là 20%. Hãy xác định địa sơn chênh lệch của từng khoảng tầm ruộng đó. Địa sơn kia ở trong nhiều loại nào. 17. Tư bạn dạng đầu tư chi tiêu vào công nghiệp là 8.000 $, vào NNTT là một trong.000 $. Cấu tạo nên cơ học trong công nghiệp là 9/1, vào nông nghiệp là 6/1. m’ công nghiệp là 100%, m’ nông nghiệp & trồng trọt là 120%. Xác định địa đánh tuyệt vời.

Bài tập môn kế toán thù Kinc tế chủ yếu trị

1) Nền chế tạo xã hội bao gồm cha ngành chế tạo, trong các số ấy tứ phiên bản ứng trước của ngành I: 800c+200v; ngành II: 900c+100v; ngành III: 670c+330v. Tỷ suất cực hiếm thặng dư của những ngành đều bằng nhau với bởi 100%, giữa các ngành ra mắt tự do tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh. Hãy xác minh Ngân sách chi tiêu trong lĩnh vực lắp thêm II quá quý giá bao nhiêu % nhằm xong xuôi việc di chuyển bốn bản ?

2) Tổng số bốn bản công nghiệp và tư bạn dạng thương nghiệp là 800 đơn vị chức năng. Tỷ suất lợi tức đầu tư bình quân trong làng mạc hội bằng 15%. Lợi nhuận công nghiệp chiếm được là 108 đơn vị chức năng. Các công ty bốn phiên bản thương nghiệp rất cần phải thiết lập với phân phối thành phầm theo giá bán bao nhiêu để chúng ta và các đơn vị tư phiên bản công nghiệp thu được lợi nhuận bình quân ?

4) Một công ty tư bạn dạng công nghiệp phân phối ra một khối lượng sản phẩm hoá có giá trị 750 000$, kết cấu cơ học của tư bạn dạng c/v=5/1, tỷ suất quý giá thặng dư m’=11/2. Để buôn bán cân nặng sản phẩm hoá này một nhà tư bạn dạng thương nghiệp cần ứng ra 200.000$ trong số đó chi phí giữ thông thường xuyên quy trình tiếp tế là 30.000$ với c/v=4/1, m’=100%, chi phí lưu thông đơn thuần là 60.000$. a. Xác định tỷ suất ROI và lợi nhuận mà lại từng bên tứ bản thu được b. Xác định giá mua vào với bán ra của phòng tứ bản hay nghiệp

5) Tư bản bank trường đoản cú gồm 10 triệu FRF, đi vay 150 triệu FRF. Trong tổng thể bốn phiên bản, ngân hàng giữ tiền mặt dự trữ 5% vốn đi vay mượn, số sót lại đem cho vay vốn. Ngân sách chi tiêu của cơ sở bank hàng năm là một trong,6 triệu FRF. Hãy khẳng định tỷ suất lợi dìm ngân hàng biết rằng tỷ suất chiến phẩm chi phí đi vay mượn là 3% một năm và tỷ suất lợi tức tiền giải ngân cho vay là 5% một năm.

6) Tư phiên bản ứng trước trong khu vực II là 25 tỷ bảng Anh với c/v=4/1. Cuối năm số quý giá thặng dư bốn bản hoá là 2,4 tỷ với c/v=5/1. Tại khu vực I chi phí đến tư bản khả trở nên là 10 tỷ. Giá trị tổng sản phẩm xã hội là 115 tỷ. Tỷ suất quý hiếm thặng dư ở hai khoanh vùng đều bằng nhau với bằng 200%. Xác đinc tỷ suất tích luỹ nghỉ ngơi khu vực I hiểu được việc biến chuyển giá trị thặng dư thành tư phiên bản tại chỗ này xảy ra với c/v=8/1

7) Khi c/v=7/1, m’=200%, giá trị hàng hoá sinh hoạt khu vực I là 100 tỷ FRF. Tại khoanh vùng này 45% quý giá thặng dư trở thành tư bản. Tại khu vực II với c/v=6/1; m’=200% tổng thể cực hiếm thặng dư là 6 tỷ FRF. Hãy xác định trọng lượng các khoản thu nhập quốc dân thời điểm cuối năm đồ vật II của quá trình tái thêm vào biết rằng tứ phiên bản tích luỹ vào 2 Quanh Vùng được áp dụng theo c/v=8/1 với tỷ suất quý giá thặng dư ko đổi

8) Xác định sự dịch chuyển của lượng chi phí cần thiết trong lưu giữ thông giả dụ biết : – Năng suất lao cồn trong số ngành cung ứng sản phẩm hoá tăng 3 lần và trong lĩnh vực chế tạo vàng tăng 4 lần – Cường độ lao rượu cồn trong những ngành thêm vào sản phẩm hoá tăng gấp đôi – Tốc độ chu chuyển của tiền tệ tăng 3 lần

9) Tư phiên bản ứng trước nhằm sale là 3,5 triệu yên ổn. Tư phiên bản cố định là 2,5 triệu yên. Tư phiên bản khả vươn lên là là 200 000 yên ổn, tư bản thắt chặt và cố định hao mòn vừa đủ trong 12,5 năm, nguim nhiên vật tư 2 mon mua 1 lần. Tư bản khả biến đổi con quay một năm 10 vòng. Hãy khẳng định vận tốc chu gửi thực tiễn cùng tốc độ chu đưa mức độ vừa phải của toàn thể tư bản