bg

Trắc nghiệm Môn KHTN - CTST Lớp 6

Mở đầu

Chủ đề 1. Các phép đo

Chủ đề 6. Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

Chủ đề 4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng

Chủ đề 5. Chất tinh khiết - Hỗn hợp. Phương pháp tách các chất

Chủ đề 2. Các thể của chất

Chủ đề 3. Oxygen và không khí

Chủ đề 9. Lực

Chủ đề 7. Từ tế bào đến cơ thể

Chủ đề 8. Đa dạng thế giới sống

Chủ đề 11. Trái Đất và bầu trời

Chủ đề 10. Năng lượng và cuộc sống