Tia đối

Tia cùng đoạn thẳng là một phần của đường thẳng, phải các kiến thức về đường thẳng đã được học ở bên trên được sử dụng cho tia với đoạn thẳng.

Bạn đang xem: Tia đối

Bài viết này Gia sư Tiến Bộ hướng dẫn các em cách nhận biết đâu là tia, tia đối nhau, tia trùng nhau như làm sao.


Nội dung bài bác viết

II. Cách vẽ tia. Nhận biết tia, tia đối, tia trùng

I. Khái niệm tia

1. Trong hình 1 ta chụ ý, Oy là một phần của đường thẳng xy bị phân chia bởi điểm O; Oy được gọi là một tia tất cả gốc là O (còn gọi là nửa đường thẳng gốc O ).

*

2. Trong hình 1:

– Hai tia Ox cùng Oy tạo thành đường thẳng xy.

– Hai tia Ox với Oy tất cả chung gốc O, nhị tia đó được gọi là hai tia đối nhau.

– Hai tia Ay với AO được gọi là nhì tia trùng nhau.

II. Cách vẽ tia. Nhận biết tia, tia đối, tia trùng

Phương pháp:

1. Cách vẽ tia:

– Kẻ một đường thẳng;

– Trên đường thẳng lấy một điểm bất kì gọi là điểm gốc.

2. Cách đọc (tốt viết) một tia:

Đọc ( giỏi viết) thương hiệu gốc trước rồi đến điểm thứ hai.

3. Cách chỉ ra nhị tia đối nhau

Để chỉ ra 2 tia đối nhau ta phải chứng tỏ nhì tia đó nằm trên thuộc một đường thẳng, bao gồm phổ biến gốc và nhì điểm còn lại ở hai phía đối nhau của điểm gốc.

4. Cách chỉ ra hai tia trùng nhau

Để chỉ ra 2 tia trùng nhau ta phải chứng tỏ nhì tia đó nằm trên cùng một đường thẳng, gồm bình thường gốc và hai điểm còn lại của nhì tia ở thuộc một phía của điểm gốc.

III. Ví dụ tất cả lời giải

Ví dụ 1. Trong các câu sau, hãy mang đến biết câu nào đúng, câu nào sai. Vì sao?

1) Hai tia Ox với Oy bình thường gốc thì đối nhau.

2) Hai tia Ox và Ay nằm bên trên cùng một đường thẳng thì đối nhau.

3) Hai tia Ox cùng Oy nằm trên đường thẳng xy và phổ biến gốc O được gọi là nhị tia đối nhau.

Xem thêm: Tên Hay Trong Free Fire Đẹp Nhất 2021 ❤️ Top 1001 Tên Ff Hay Ngầu

Giải

Hai tia được gọi là hai tia đối nhau phải thỏa mãn :

(1) Hai tia đó tạo thành một đường thẳng;

(2) Có chung gốc thuộc đường thẳng đó. Vậy:

Câu 1) không đúng, do chỉ thỏa mãn điều kiện (2) ( phổ biến gốc);

Câu 2) không đúng, vị chỉ thỏa mãn điều kiện (1) ( ko tầm thường gốc);

Câu 3) đúng, bởi thỏa mãn cả hai điều kiện bên trên.

Ví dụ 2. Vẽ nhì đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O.

1) Kể tên những tia đối nhau.

2) Trên tia On lấy điểm A, bên trên tia Oy lấy điểm B. Kể tên các tia trùng nhau

3) Biết điểm O nằm giữa nhị điểm B cùng C. tra cứu vị trí các điểm C trên hình vẽ (Hình 2).


*

Hình 2


*

Hình 3


1) Các tia đối nhau là :

– Tia Ox là tia đối của tia Oy;

– Tia Om là tia đối của tia On.

2) Các tia trùng nhau là :

– Tia OA trùng tia On;

– Tia OB trùng tia Oy.

3) Muốn bao gồm điểm O nằm giữa hai điểm B cùng C, thì ba điểm O, B, C phải thẳng sản phẩm. Mà

– O và B nằm bên trên đường thẳng xy, vậy C phải nằm bên trên đường thẳng xy.

– O nằm giữa B cùng C, đề nghị C phải thuộc tia đối của tia OB. Vậy C phải nằm trên tia Ox.

Từ đó suy ra cách tìm kiếm điểm C là điểm bất kì bên trên tia Ox (Hình 2).

Ví dụ 3. Cho ba điểm M, N, P.. thẳng hàng theo thứ tự đó.