SỐ ĐỐI LÀ GÌ

Câu vấn đáp được xác xắn cất lên tiếng đúng mực cùng an toàn, được xác thực hoặc trả lời do các Chuyên Viên, gia sư số 1 của Shop chúng tôi.quý khách hàng sẽ xem: Số đối là gì


*

Giải mê thích công việc giải:

1) Hai số đối nhau là hai số gồm tổng bằng 0.

Bạn đang xem: Số đối là gì

VD: $3+(-3)=0$ lúc ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch đảo là nhị số bao gồm tích bởi 1.

VD: $3.dfrac13=1$ lúc đó $3,dfrac13$ là nhị số nghịch hòn đảo.

Xem thêm: Tải Game Call Of Duty Black Ops Full Crack, Tải Game Call Of Duty: Black Ops Full Crack

3) Quy tắc cộng:

a) 2 phân số thuộc mẫu mã số:

Giả sử có 2 phân số thuộc mẫu số là: $dfracab$ cùng $dfraccb$ ($be 0$)

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác mẫu số:

Giả sử gồm 2 phân số không giống mẫu số là: $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,de 0; be d$)

Lúc đó: Ta quy đồng mẫu số của 2 phân số ban sơ, tổng của 2 phân số bởi phân số mới gồm mẫu số là chủng loại số tầm thường cùng tử số bằng tổng 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

lấy một ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phnghiền trừ 2 phân số;

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,de 0$)

lúc đó: Ta quy đồng mẫu mã số của 2 phân số ban sơ, hiệu của 2 phân số bởi phân số new có mẫu số là mẫu số thông thường với tử số bởi hiệu 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,de 0$)

Lúc đó: Tích 2 phân số bằng phân số new gồm tử số bởi tích 2 tử số ban sơ và mẫu số bởi tích 2 mẫu mã số lúc đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

ví dụ như $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phxay phân chia 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,c,de 0$)

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) Tính chất của phnghiền cùng 2 phân số:

Giả sử gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) Cộng cùng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) Tính hóa học của phép nhân 2 phân số:

Giả sử bao gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) Tính chất phân păn năn của phép nhân cùng với phnghiền cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.