Quyết Định Cử Đi Công Tác Tiếng Anh

Your internet browser has disabled JavaScript.Website only work when it enable.To see how lớn enable JavaScript, Please cliông chồng here!

Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh

*

*

Xem thêm: Download Phim Mới Nhất Nhanh Nhất Full Hd Vietsub Thuyết Minh

MOU and agreements
*
Mẫu Biên bản ghi ghi nhớ (hocvieneq.com - MOU - template)
*
Mẫu Thỏa thuận hội đàm học giả với sinh viên (hocvieneq.com - exchange agreement - template)Outgoing

Outgoing exchange students

Đơn xin đi trao đổi(hocvieneq.com Outgoing exchange application form)Quyết định có thể chấp nhận được sinch viên đi hiệp thương (hocvieneq.com Decision for outgoing exchange student)

Abroab internship

Internship agreementQuyết định chất nhận được sinc viên đi thực tập quốc tế (Acceptance letter for abroad internship - Vietnamese version)hocvieneq.com Acceptance letter for Abroad Internship(English version)

Outgoing delegations

Quy địnhđi công tác quốc tế (Regulations for oversea mission)Quyết định cử cán cỗ đi nước ngoài(giờ Việt và giờ Anh - Decision for assigning staff to go on oversea mission)
Sinh viên cho thực tậpĐơn xin thực tập tại hocvieneq.com (hocvieneq.com- incoming internship application khung - English version)
*
Xác nhấn thực tập sinh
*
Thỏa thuận thực tập (hocvieneq.com internship agreement- English version)Quyết định chào đón thực tập sinh(hocvieneq.com Acceptance letter for intern - English version)Xác dìm sinc viên mang đến thực tập (hocvieneq.com Certificate of Arrival - English version)Bảng Đánh Giá thực tập (hocvieneq.com Internship Evaluation Form - English version)

Sinch viên mang đến trao đổi

Đơn xin ttê mê gia hiệp thương trên hocvieneq.com (hocvieneq.com incoming exchange application)
*
Thỏa thuận học hành chương trình Eramus + Mobility (Eramus + Learning agreement)

VISA

Mẫu knhì công bố VISAMẫu xác thực thời hạn học tậpMẫu gia hạn VISA (N5)Một số biểu chủng loại phổ biến khác:hocvieneq.com Giấy xác thực sinc viên (Mẫu 1.9)hocvieneq.com Student Certificate (Form 1.9)- English version