LỆNH IF TRONG C

Một lệnh if hoàn toàn có thể được theo sau vị một lệnh else tùy ý, nhưng thực hiện Lúc biểu thức xúc tích và ngắn gọn là false.

Bạn đang xem: Lệnh if trong c

Cú pháp của một lệnh if...else vào Ngôn ngữ C là:

if(bieu_thuc_boolean) /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la true */else /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la false */Nếu biểu thức logic được ước lượng là true, thì lúc đó khối if sẽ tiến hành triển khai, nếu không thì khối hận else sẽ tiến hành thực hiện.

Ngôn ngữ C trả sử rằng ngẫu nhiên quý hiếm non-zeronon-null là true, với nếu như nó là zero hoặc null, thì lúc đó nó chỉ ra rằng cực hiếm false.

Xem thêm: 7 Ucapan Doa Ulang Tahun Selain 'Wish You All The Best'

Sơ đồ dùng một lệnh if...else trong Ngôn ngữ C

*

Ví dụ:

#include int main (){ /* phan dinc nghia bien cuc bo */ int a = 36; /* kiem tra dieu kien */ if( a Biên dịch với xúc tiến lịch trình C bên trên đang mang lại công dụng sau:

*

Lệnh if...else if...else trong C

Một lệnh if có thể được theo sau vày một lệnh else if…else tùy ý, nhưng hết sức có ích để kiểm soát các điều kiện đa dạng và phong phú.

lúc áp dụng lệnh if, else if, else, tất cả một trong những điểm thiết yếu bắt buộc ghi nhớ:

Một lệnh if tất cả 0 hoặc một lệnh else và bọn chúng buộc phải theo sau vày ngẫu nhiên lệnh else if như thế nào.

Một lệnh if có 0 tới nhiều lệnh else if cùng chúng buộc phải sinh hoạt trước lệnh else.

Một Lúc lệnh else if triển khai, nó sẽ không còn khám nghiệm lại ngẫu nhiên lệnh else if hoặc lệnh else còn sót lại không giống.Cú pháp của một lệnh if...else if...else trong Ngôn ngữ C như sau:

if(bieu_thuc_boolean 1) /* Thuc thi Khi bieu thuc boolean 1 la true */else if( bieu_thuc_boolean 2) /* Thuc thi Lúc bieu thuc boolean 2 la true */else if( bieu_thuc_boolean 3) /* Thuc thi lúc bieu thuc boolean 3 la true */else /* Thuc thi Khi tat ca cac bieu thuc boolean tren khong la true */Ví dụ:

#include int main () /* phan dinch nghia bien cuc bo */ int a = 50; /* kiem tra dieu kien */ if( a == 10 ) /* neu dieu kien la true thi in dong sau */ printf("Gia tri cua a la 10 " ); else if( a == đôi mươi ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Gia tri cua a la 20 " ); else if( a == 30 ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Value of a is 30 " ); else /* neu khong co dieu kien nao la true */ printf("Khong teo ket noi!!! " ); printf("Gia tri chinch xac cua a la: %d ", a ); printf("=========================== "); printf("hocvieneq.com chuc cac ban hoc tot! "); return 0;Biên dịch cùng xúc tiến công tác C bên trên đã mang lại kết quả sau: