Key mak và office pro plus 2013 vl bản quyền mãi mãi

Chỉ đề xuất ae thank mẫu là đồng tình rồi. Key bản thân sễ cập nhập từng giờ nhé. Nếu active sầu online không được thì ae active sầu = phone nhé. Key Active sầu Windows Windows Vista Windows Vista Enterprise/Business:GRCFJ-4MDF2-FP9VB-KBRBB-6XHXR (Còn 452 lượt) Windows 7 Windows 7 Pro/Enterprise:RH7T3-FWDXW-4V6JG-PBMQG-93C48 (Còn 4444 lượt)YM4HC-CWMRM-6QHJG-68G4B-HDDYK (Còn 14 lượt)RJPVP-P9YKD-62DXR-CVVJG-DTXQCV7RR8-4DD6Q-BQ89C-PCBR9-TDKCGCXXF2-C8B4P-4QF86-HDCBJ-KM96J4HMYY-K9YJC-YT83F-BXDKQ-WFT7T7TGQM-QJ9XP-G6YDB-KCF8F-Y4Y3YW6F8Y-JM9KR-2YVRD-R32VM-GKR2XTB4WW-Q6W62-F7BP3-J4KCH-TT82W7X347-CV2BX-MC2QQ-Y8F9D-3GVMMBM3D6-PHD73-V8CH8-WYXHV-369Q22RKR3-4322Q-XCV4K-JGDRX-BMW4F6C33B-27X6M-HPCKP-48VBH-69RQX7KJ2C-KDVHD-R68VQ-DWJ34-QFJ3282GFR-YP78K-DFGD6-GJRTP-GFGXM82MJ2-TP99R-DCFM6-H4W9R-XQ3D9 Windows 7 Ultimate:J78FT-J48BQ-HH2M7-CYVTM-MXRHYGMY2P-RBX7P-TQGX8-C8B9B-BGXFFQ3WKQ-R398C-6GCJ3-JTH48-X9XKWGCHHP-39HXK-X3YWW-HPBWQ-RPGQVHP3T2-X6M3P-VWHDX-JTMQJ-KGTJ9HTXFV-FH8YX-VCY69-JJGBK-7R6XPJ2YWG-VTR7Q-4MTVJ-GKTWV-6BH46P6BGH-QWTK6-VY2JQ-WHVPH-DBBP46QVYR-WQDGH-RPV2H-FH739-M462CYJJ4J-4RDVH-6T2R9-QBYD3-RBHXB Windows 7 Home Premium:2T3DR-DM4GP-FHHCH-97VBX-HW8VQ6RFHY-HRYC3-JJH6G-CMG9Q-FXF29 Windows 8 Key Mak For Windows 8 Pro/Enterprise: BJKP6-NDDC9-W9X7H-MMMTD-TCKVC (Còn 4trăng tròn lượt)9Y8JN-JJC2X-F2786-YMVW3-3PBQPKN698-X8QQ3-F8JYF-GCM3G-VCBQPHM43N-HHT8J-M764G-CQVW8-GVF92NJ2CF-JC3GF-WMTHQ-GKYX8-J8CK2NKJWV-P2762-F83P7-3PF68-PJ8X2J4XTN-Y6PMW-6B8WG-JY9H6-D3R92YC9GV-9NC7B-4PTJD-V9G7W-K2BQPQJCYT-NRQM2-GM973-3PK49-RM2K2XCN4F-R8J4T-2H87V-D98WW-YPWX2XCMDH-N3WQ3-Y2FPD-9JMJB-6VF92N8XFR-D7KFP-4QDGD-HTR3M-MY2K22VNV4-77CKK-GRDM3-4FPQK-QV3HC Windows 8.1 Key Mak For Windows 8 Pro/Enterprise:FMNCT-6JGDC-BGXQ7-VC8VJ-VH4X3Key Retail For Windows 8.1 Pro: Not Available Key Retail For Windows 8.1 Pro WMC: Q2XWH-JB87W-VVJNR-4WWXD-YBFFQTVJ8X-HJCNQ-KRB3K-QQJ3X-RM2M3 Key Active sầu Office Office 2010 Office 2010 Pro Plus VL:VT3MB-J2X2Q-9WBY2-XV3R8-7DMRQ (Còn 27989 lượt)TRW7X-X7KQJ-7VGKW-BHB3R-QTTFH(Còn 740 lượt)RJR9T-9WH9H-GVM24-YYKPG-YWPVT(Còn 719 lượt)HWDBW-RVYVR-CHMFC-97HYG-CYBYT (Còn 442 lượt)7X9XM-HGMB4-TMGHY-9VDQV-R8CGB(Còn 365 lượt)PQYYM-X33HX-GGRHX-68FJY-QBF3F (Còn 55 lượt)TKC86-H2TBH-RKCWW-W972C-8GVRV(Còn 30 lượt)PWJ8H-MYR9C-Q73VD-44FM9-FB72F(Còn 28 lượt)7Y8FM-3G42D-B4T7G-XM86G-G677K722DM-K4HHT-QTFQ2-K4TH8-WW846CQ6F8-6H43Y-GHG7C-RQP74-VH74JYR7Y7-HDHJC-CWYQF-BFM4P-FWK8922M8V-YHW4H-JWTBQ-P8H8F-9XCBCYBP36-BV4QM-XKVYB-2CDHD-YBP8Y28V6T-YXGPF-9QT4J-X7H6X-6KJ26BJD99-FCPB6-W482W-DBWHV-QF6DFJX7TX-72VHF-3884F-WYQHG-JVVBXMR4R2-YCRXT-7X7DB-WFXW8-YGC7C Office 2013 Office 2013 Pro Plus Retail: Not Available Office 2013 Pro Plus VL:FCCND-JPV7Q-P862M-M79KM-6VGXVBBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367HP7QN-97CXB-DYPXC-W7M2T-C9VT79NVVF-C3WFG-MC74K-G47K2-BTBG7QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67MC8KB-6BN2F-RQTPD-CCQBX-BKJQH9TK4N-KBKDH-VQRJK-4X948-YPXKV9NJ7R-FHKXD-DVYCG-8W63H-WK6XV2XKYR-THNHY-4M9D4-9YG2X-M96XVLưu ý: Các Key trên đa số là key Retail hoặc Key Mak đã hết lượt kích hoạt nên những lúc áp dụng, bạn nên xem xét ví như Key còn lượt tức là hoàn toàn có thể kích hoạt Online mang lại phiên phiên bản Windows xuất xắc Office đó, mà hơn nữa thì chỉ kích hoạt bằng phương pháp Điện thoại tư vấn điện để lấy ID (Active sầu By Phone).