DƯ NỢ TIẾNG ANH

Tiếp tục với cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh tài chủ yếu bank phần 1 , hocvieneq.com xin chia sẻ phần 2 với 38 từ bỏ thường chạm mặt nhất khi các bạn sử dụng cùng thanh toán với các ngân hàng.

Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh

Các chúng ta cùng theo dõi và quan sát nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô giòn toán thù bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu tkhô nóng toán

6. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tra soát tín đồ ký kết phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện thanh hao toán thù ko cần sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: tan vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết vạc, viết (Séc)

19.

Xem thêm: "Sự Biến Động Tiếng Anh Là Gì? Biến Động Lớn In English

Banker /’bæɳkə/ (n): người của ngân hàng

đôi mươi. Place of cash: chỗ cần sử dụng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ định bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí vật liệu bằng nhựa (các các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô giòn toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): công ty thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): vật dụng rút ít tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Trong khi, các chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web của hocvieneq.com tại đây nhằm cải thiện với bổ sung cập nhật kỹ năng giờ đồng hồ Anh của mình nhé! Chúc các bạn thành công


*
“Tiếng Anh bồi” tất cả tương xứng cùng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường xung quanh công sở còn vĩnh cửu không hề ít. Dù bị...