CÁCH ĐÁNH JAX ĐI RỪNG

Cách ghép thứ Jax cực tốt Mùa 11 là bắt đầu cùng với
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kết hợp với Áp Đảo 
*
. Kèm theo đó là điểm Sẵn Sàn Tấn Công
*
. Chi tiết như sau: