Bitwise là gì

Trong xây dựng máy tính xách tay tiên tiến nhất. Phxay toán bitwise vận động bên trên một hoặc những số nhị phân (binary numerals), hoặc các chuỗi như thể số nhị phân. Đây là một trong phnghiền tân oán dễ dàng và đơn giản cùng nhanh hao, được cung cấp thẳng bởi CPU (processor). Đôi khi những phnghiền tính bitwise nkhô hanh rộng không hề ít đối với phxay nhân, phép phân tách, thỉnh thoảng nhanh hơn đáng chú ý đối với phxay cộng. Các phxay tính bitwise áp dụng ít tích điện rộng bởi vì nó không nhiều thực hiện tài nguyên ổn.

Bạn đang xem: Bitwise là gì


khi một bitwise AND được tiến hành trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu cả 2 bit là 1 trong, trở lại trả về 0.
lúc một bitwise OR được tiến hành trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu như một trong các bit là một trong những, ngược lại trả về 0.
lúc một bitwise XOR được triển khai bên trên một cặp bit, nó trả về 1 ví như những bit khác nhau, ngược chở lại trả về 0.
Java: byte, short, int, long, double.

Xem thêm: Aida64 Extreme 6 4 Extreme Edition Portable Vn, Pm Việt Hóa & Portable

C#: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doubleJavascript: double.....
Javascript lưu trữ những số như là các số chnóng hễ 64 bit (64 bits floating point numbers). Nhưng các phnghiền toán bitwise được triển khai bên trên những số nguyên ổn 32 bit. Các ngôn ngữ khác như Java, C#,.. những phnghiền toán bitwise cũng rất được thực hiện trên những số nguyên ổn 32 bit.
Vì vậy trước khi tiến hành phnghiền toán thù bitwise cùng với những số chúng ta buộc phải biến hóa từng số thành một dẫy 32 số nhị phân.
Trong Javascript cách thức toString(base) giúp bạn chuyển một trong những bất kỳ trường đoản cú hệ cơ số 10 (base 10) thanh lịch hệ cơ số khác.

let a = 8;// Base 2 string.console.log( a.toString(2) );// 1000// Base 8 stringconsole.log( a.toString(8) ); // 10// Base 16 stringconsole.log( a.toString(16) ); // 8let b = 218;// Base 2 string.console.log( b.toString(2) );// 11011010// Base 8 stringconsole.log( b.toString(8) ); // 332// Base 16 stringconsole.log( b.toString(16) ); // domain authority

DecimalBinary
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 và 1 = 100000000000000000000000000000001
5 | 1 = 500000000000000000000000000000101
5 ^ 1 = 400000000000000000000000000000100
~ 5 = -611111111111111111111111111111010

Crúc ý: Trong 32 bit, bit đầu tiên được thực hiện nhằm xác minh lốt (sign) của số, giả dụ bit này là một tương ứng với dấu trừ ( - ), ví như bit này là 0 khớp ứng cùng với dấu cùng ( + )
*

Toán tử Bitwise Left Shift ( console.log( 1073741824
*

*

Chuyển thay đổi chữ thường (Lowercase) lịch sự chữ hoa (Uppercase):


*